social media

Internet Marketing

To internet marketing είναι το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στην προώθηση και αύξηση των πωλήσεων σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας στο διαδίκτυο (e-shop, communities, social media, affiliate marketing κ.λ.π). Οι ενέργειες αυτές επιλέγονται ανάλογα και εφαρμόζονται συνδυαστικά για να επιφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Τα πλεονεκτήματα του internet marketing είναι: η πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, το οικονομικό κόστος, η ταχύτητα υλοποίησης, η στόχευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, η δυνατότητα της μέτρησης της αποτελεσματικότητας.

Το internet marketing σας αφορά, είτε η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται αποκλειστικά online, είτε μερικώς online, είτε αποκλειστικά offline.

Στην ενότητα που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε τις ενέργειες που μπορούμε να υλοποιήσουμε.

Αποδοτικά Marketing Tools στη Διάθεσή σας

Με τη συνδυασμένη χρήση των κάτωθι εργαλείων marketing μπορείτε να επιτύχετε απτά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Content Marketing

Σύνταξη και δημοσίευση περιεχομένου με σκοπό να ενημερώσουμε και να πείσουμε το κοινό στόχο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα διατιθέμενα προϊόντα. Το περιεχόμενο είναι εμπλουτισμένο με τις κατάλληλες λέξεις “κλειδιά” και σχετικές φράσεις. Στις ενέργειες πέραν του κειμένου περιλαμβάνεται η προσθήκη φωτογραφιών και γραφικών. Η δημοσίευση περιεχομένου εφαρμόζεται κυρίως στο ενσωματωμένο blog και επιπροσθέτως σε άλλες ενέργειες.

Digital Advertising

Η Διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι άμεση, στοχευμένη και διαδραστική. Υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα διαφήμισης στην Google(Adwords), στο Facebook Ads και άλλες πλατφόρμες. Με τη Google προσεγγίζουμε τους χρήστες που αναζητούν τις λέξεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε. Στο Facebook προσέγγιζουμε τους χρήστες αξιοποιόντας τα παρεχόμενα δημογραφικά, γεωγραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντά τους.

Google Remarketing

Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να φέρουμε τον χρήστη ξανά κοντά μας για να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία που είχε δει σε προγενέστερο χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενέργεια remarketing που προσφέρει η πλατφόρμα Google Adwords. Διαφημιστικά μηνύματα εμφανίζονται στους χρήστες μέσω του δικτύου της Google (εκκατομύρια ιστότοποι που εμφανίζουν διαφημίσεις Adwords), ακόμη και ώρες ή μέρες μετά την πρώτη φορά επίσκεψης στον ιστότοπο.

Inbound Marketing

Διαμόρφωση του ιστότοπου με σκοπό την μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες ή την προτροπή να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες. Ενέργειες που χρησιμοποιούμε είναι: χρήση call to action κουμπιών(αγορά, επικοινωνία), προσθήκη links call to action, φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εγγραφή στο newsletter, follow στα social media. Με τις ενέργειες αυτές επιτυγχάνεται ακόμη η αύξηση του engagement και επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα.

Video Marketing

Πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές ενέργειες επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Βασίζεται στην ανάπτυξη ενός καναλιού το οποίο εμπλουτίζεται με video μικρής συνήθως διάρκειας. Σκοπός των video είναι να παρουσιάσουν ένα θέμα, προϊόν ή υπηρεσία και να συμβάλουν στον επιθυμητό σκοπό (π.χ επίσκεψη = πώληση). Το  video είναι η πλέον φιλική προσέγγιση του κοινού, άφου ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών αποφεύγει να διαβάσει κείμενο, προτιμώντας την εικόνα.

Analytics

Γνωρίζοντας και αναλύοντας τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την επικοινωνία μας και να επανακαθορίσουμε τη στρατηγική μας. Προτείνονται εργαλεία και εφαρμογές που παρέχουν πληροφορίες για το προφίλ επισκέπτη, τα δημογραφικά στοιχεία, τις αναζητήσεις που κάνει, πώς κινείται εντός του ιστότοπου κ.α. Αξιολογόντας τα δεδομένα, επανακαθορίζουμε τις ενέργειές μας και προβαίνουμε σε επιπρόσθετες δράσεις.

Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων

Βασίζεται στην αρχή του content marketing και εξειδικεύεται στη χρήση των κοινωνικών δικτύων που επιλέγονται. Η υλοποίηση της ενέργειας μπορεί να περιλαμβάνει: σύνταξη και δημοσίευση περιεχομένου, προσθήκη γραφικών και φωτογραφιών, προσθήκη hashtags, διαφημίσεις, κουίζ, δημοσκοπήσεις, αλληλεπίδραση με απάντηση σε comments. Με την ενέργεια αυτή επιτυγχάνεται ζωντανή παρουσία και αύξηση engagement στα κοινωνικά δίκτυα.

Email Marketing

Η οργάνωση καμπάνιας με ενημερωτικά e-mail γίνεται σε περιοδική βάση και σκοπό έχει να ενημερώνει τους ακόλουθους του ιστότοπου. Το περιεχόμενό της μπορεί να περιλαμβάνει πρόσφατη αρθρογραφία, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, κοινοποίηση προσφορών κ.α. Βασική προυπόθεση του email marketing είναι η δημιουργία λίστας με e-mail πελατών ή ενδιαφερομένων και ο εμπλουτισμός της μέσω κουμπιών συνδρομής newsletter.

Conversion Rate Optimization

Η Βελτιστοποίηση Ρυθμού Μετατροπών (Conversion Rate Optimization ή CRO) στοχεύει στην αύξηση της μετατροπής των επισκεπτών του ιστότοπου σε πραγματικούς πελάτες. Μετά από τα απαραίτητα τεστ (A/B split testing, multivariate testing), αξιολογούνται τα δεδομένα και εφαρμόζονται οι αλλαγές που θα θα αυξήσουν το CRO. Ακολουθεί ανασκόπηση των αλλαγών και επανέλεγχος CRO.  Βασική προυπόθεση είναι το ικανοποιητικό δείγμα επισκεψιμότητας.

Δημιουργήστε τις βάσεις της επιτυχίας!

Έλάτε να υλοποιήσουμε μαζί ένα σχέδιο που να υπηρετεί τους στόχους σας.

Η Εφαρμογή των Εργαλείων Marketing

Η κατάρτιση ενός σχεδίου με συνδυασμένες ενέργειες marketing προυποθέτει….

Υλοποιούμε εξειδικευμένο σχέδιο SEO το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και η χρέωση γίνεται ανάλογα με τις επιμέρους ενέργειες. Μπορεί να εφαρμοστεί περιοδικά ή σε προκαθορισμένη διάρκεια. Επίσης προτείνονται εξειδικευμένες λύσεις που μπορείτε να βρείτε στην υπηρεσία Marketing Tools και εφαρμόζονται συνδυαστικά.

Click Me