Οι κάτωθι όροι χρήσης αφορούν τον ιστότοπο της “KAPPAGRAM” – Ιππόλυτος Γ. Πρέκκας που εδρεύει στο Λιβάδι Κυθήρων, με ΑΦΜ 123082387 στην Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά και με Αρ.ΓΕΜΗ: 56058509000.  Ο ιστότοπος συνδέεται με το όνομα χώρου kappagram.com και  οι αναφερόμενοι όροι διασφαλίζουν τη σωστή χρήση, λειτουργία, νομική και οικονομική προστασία των χρηστών – επισκεπτών και της αλλά και της KAPPAGRAM. Οι αναφερόμενοι όροι θεωρούνται αποδεκτοι από τον χρήστη για κάθε ενέργεια εκ μέρους του, όπως προσπέλαση, εισαγωγή δεδομένων, δημιουργία λογαριασμού, αγορά και τροποποίηση υπηρεσιών ή προϊόντων. Έχουν δε, ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να εγκαταλείψει τον ιστότοπο.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της KAPPAGRAM, υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διαβάστε περισσότερα για την προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ: https://www.kappagram.com/prostasia-dedomenon. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος, αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η KAPPAGRAM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Προσωπικά Στοιχεία

Για την αγορά και ενεργοποίηση των υπηρεσιών, ο χρήστης δηλώνει στην KAPPAGRAM τα σωστά και αληθή στοιχεία επικοινωνίας του. Η KAPPAGRAM μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες του. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη παραμένουν απόρρητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και μπορούν να γίνουν γνωστά στις αρμόδιες αρχές ή σε τρίτα πρόσωπα, μόνο σε περίπτωση προσβολής νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή σε περίπτωση που ο χρήστης έχει διαπράξει παράνομες ενέργειες. Η KAPPAGRAM διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων για ενημέρωση ή παροχή πρόσθετων πληροφοριών για νέες υπηρεσίες, αναβαθμίσεις ή προσφορές. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα απενεργοποίησης παραλαβής σχετικών ενημερώσεων. Τα δηλωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται ως στοιχεία κατόχου για νέα ονόματα χώρου (domain name) που παραγγέλνει ο χρήστης. Τα προσωπικά στοιχεία, σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν στον πίνακα διαχείρισης υπηρεσιών, θεωρούνται τα στοιχεία του κατόχου μια υπηρεσίας που παρέχεται από την KAPPAGRAM. Αυτό δεν ισχύει για ονόματα χώρου (domain name), όπου ιδιοκτήτης θεωρείται ο δηλωμένος στα στοιχεία handle ενός domain. Η KAPPAGRAM μπορεί να παράσχει υποστήριξη μόνο στον ιδιοκτήτη μια υπηρεσίας και όχι σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι δηλωμένα στην καρτέλα του στην περιοχή πελατών, ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ένας χρήστης αλλάξει τα στοιχεία ιδιοκτησίας/χρήστη, μέσα από τον πίνακα διαχείρισης υπηρεσιών, η KAPPAGRAM θεωρεί τα νέα στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη και δε λαμβάνει υπόψιν του τα αρχικά στοιχεία που είχαν δηλωθεί.

Γενικοί Όροι και μη Επιτρεπτό Περιεχόμενο

Η KAPPAGRAM δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες και πακέτα φιλοξενίας. Όσοι επισκέπτονται τις σελίδες αυτές, το κάνουν με προσωπική τους ευθύνη. Εάν η KAPPAGRAM λάβει ενημέρωση ότι το περιεχόμενο κάποιας σελίδας ή πακέτου φιλοξενίας που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διακοπή ή διαγραφή των σχετικών σελίδων του χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Το παρόν ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί ένας χρήστης να αναρτά ή δημοσιεύει στις προσωπικές του σελίδες. Η KAPPAGRAM διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αρχείων που αναδιανέμονται χωρίς σχετική άδεια, καθώς και τη δυνατότητα διανομής παράνομου ή επικίνδυνου λογισμικού που πιθανώς διανέμεται από το χρήστη. Με τη έναρξη χρήσης με παράλληλη αποδοχή των όρων αυτής της σελίδας, ο χρήστης συμφωνεί ότι η σελίδα οι οι σελίδες του, οι οι δευτερεύοντες λογαριασμοί φιλοξενίας του δεν περιέχουν: 1. Παράνομο πορνογραφικό υλικό (εξαιρούνται αδειοδοτημένα από τις αρμόδιες αρχές σχετικά καταστήματα), εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες. 2. Υλικό που προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων (σε λογισμικό, εικόνες, κείμενα, μουσική και λοιπές δραστηριότητες). 3. Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο, ή συνιστά ποινικό αδίκημα. 4. Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. 5. Λογισμικό ή γενικότερα υλικό που περιέχει ιούς, δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να επιδράσει βλαπτικά ή καταστροφικά.

Ονόματα Χώρου (Domain Name)

Για τις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου, το σύστημα χρησιμοποιεί τα δηλωμένα από το χρήστη στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη. Κάθε χρήστης, μετά από την καταχώρηση ενός domain name, μπορεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία ιδιοκτησίας ενός domain name μέσα από σχετικό μήνυμα του εκάστοτε μητρώου καταχώρησης ή μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών της KAPPAGRAM και να κάνει ένσταση σε περίπτωση επιθυμίας καταχώρησης σε άλλα στοιχεία. Για domain names με κατάληξη gr, η KAPPAGRAM μπορεί να διαγράψει και να καταχωρήσει ξανά με νέα στοιχεία ένα domain name, χωρίς χρέωση, εντός 3 ημερών από τη ημέρα καταχώρησης. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας για ονόματα χώρου με κατάληξη gr, θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας και είναι χρεώσιμη κίνηση, σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της KAPPAGRAM, την ημερομηνία που θα γίνει η αίτηση μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Διεθνείς καταλήξεις, όπως τα com, net και org, παρέχουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας δωρεάν και ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια αλλαγή στοιχείων μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών της KAPPAGRAM ή με σχετικό αίτημα. Για συγκεκριμένες καταλήξεις, όπως τα domains με κατάληξη eu, η αλλαγή στοιχείων θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση και είναι χρεώσιμη κίνηση. Για πιθανές αιτήσεις μεταφοράς ενός ονόματος χώρου σε άλλα δίκτυα ή καταχωρητές, η KAPPAGRAM είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει και να υποστηρίξει τεχνικά μια μεταφορά, εντός 7 εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς το χρήστη που διατηρεί στην καρτέλα του (στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών), το domain προς μεταφορά. Η KAPPAGRAM διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης μεταφοράς ή άρνησης παροχής τεχνικής υποστήριξης μεταφοράς, σε χρήστες που έχουν οικονομικό υπόλοιπο ή διατηρούν εκκρεμείς, ανεξόφλητους λογαριασμούς στην καρτέλα τους (περιοχή πελατών). Για οποιαδήποτε διεκδίκηση ιδιοκτησίας μεταξύ χρηστών της KAPPAGRAM ή τρίτων χρηστών εκτός της KAPPAGRAM, υπεύθυνα είναι τα αρμόδια μητρώα. Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στα παραρτήματά του τα εξής υποδείγματα:

Υπόδειγμα Δήλωσης Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπώνυμου Φορέα

Υπόδειγμα Δήλωσης Αλλαγής Καταχωρητή

Υπόδειγμα Δήλωσης Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr

Υπόδειγμα Δήλωσης Στοιχείων Νέου Φορέα

Υπόδειγμα Δήλωσης Ενεργοποίησης Ονομάτων Χώρου .gr

Γενικοί Όροι Kappagram Shared και Reseller Hosting

Ως Kappagram shared hosting – πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων ονομάζουμε την υπηρεσία που παρέχεται μέσα από πακέτα φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένα σε ένα κοινό διακομιστή, του οποίου οι πόροι μοιράζονται, για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας τους. Για τους διακομιστές που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, η KAPPAGRAM φροντίζει την υψηλή ασφάλεια σε πολλούς τομείς με επιμέλεια hardware και software. Παρά τα μέτρα ασφαλείας της KAPPAGRAM, ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει ανασφαλές λογισμικό στο shared ή dedicating hosting του. Η KAPPAGRAM δεν ευθύνεται για ανάλογα θέματα ασφαλείας. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναβαθμίζει το εγκατεστημένο λογισμικό με ενημερώσεις ασφαλείας και να μεριμνεί για τη χρήση σύνθετων κωδικών πρόσβασης και ασφαλών permissions στα αρχεία του.

Kappagram Shared Hosting και Κατάχρηση Πόρων

Σε κάθε διακομιστή, εγκαθίσταται ένας συγκεκριμένος αριθμός πακέτων φιλοξενίας, για τη διατήρηση ικανοποιητικού ποσοστού πόρων συστήματος ανά χρήστη. Χρήστες που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πόρων, δυσανάλογη στο ποσοστό αναλογίας πόρων ανά χρήστη, μπορεί να προκαλέσουν κατάχρηση πόρων. Η κατάχρηση πόρων τίθεται ως όρος μετά από συνεχόμενη και καθημερινή χρήση δυσανάλογου, του μοιρασμένου ποσοστού πόρων ανά χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, η KAPPAGRAM είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του, αν η κατάχρηση είναι τόση, ώστε να προκαλεί προβλήματα στην παροχή υπηρεσίας σε άλλους χρήστες του ίδιου διακομιστή. Ο χρήστης που πραγματοποιεί κατάχρηση πόρων μπορεί να κληθεί να διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης, που μπορεί να οφείλεται σε κενό ασφάλειας της ιστοσελίδα του από χρήστη ανασφαλούς λογισμικού, σε μεγάλη επισκεψιμότητα, σε αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς μεγάλη λίστα εγγεγραμμένων χρηστών, ή σε χρήση λογισμικού με μεγάλη ανάγκη πόρων συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη KAPPAGRAM στατιστικά πόρων συστήματος, σχετικά με το πακέτο φιλοξενίας του, που θα τον βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Αν ο χρήστης δηλώσει ότι έχει βρει και θα επιλύσει το πρόβλημα, η KAPPAGRAM μπορεί να επανενεργοποιεί το λογαριασμό του σε κλειστό με το χρήστη περιβάλλον, μέχρι τεκμηρίωσης της επίλυσης του προβλήματος από το χρήστη. Μετά από την επανενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας του, αν η κατάχρηση πόρων συστήματος συνεχιστεί, η KAPPAGRAM μπορεί να επαναδιακόψει το λογαριασμό του, μέχρι την αναβάθμισή του σε μεγαλύτερη αντίστοιχα με τις ανάγκες πόρων, υπηρεσία, ή σε συνεννόηση με το χρήστη, να αλλάξει το κεντρικό domain για εναλλακτική χρήση του πακέτου.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων και Πιστώσεις

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιστροφής της καταβολής ενεργοποίησης ενός Kappagram shared πακέτου φιλοξενίας, από την 1η έως και την 30η ημέρα μετά από την εξόφληση του τιμολογίου. Ισχύει για πακέτα Kappagram shared φιλοξενίας, με εξοφλημένο τιμολόγιο. Για την επιστροφή χρημάτων, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του λόγου αίτησης επιστροφής χρημάτων και η συμφωνία του αρμόδιου εκπροσώπου της KAPPAGRAM, που θα λάβει το αίτημα επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης του πακέτου φιλοξενίας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό PayPal. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν αφορά σε κατοχυρώσεις domain names, abuse, παροχή digital certificates και γενικά υπηρεσίες που είναι μη ανακλητές.

Backup Υπηρεσιών Φιλοξενίας

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας shared hosting, παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρους backup του πακέτου φιλοξενίας τους και των περιεχομένων του. Η KAPPAGRAM διατηρεί backups ασφαλείας για τη διασφάλισή της προστασίας δεδομένων, σε περίπτωση καταστροφής hardware, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμα από το χρήστη/διαχειριστή, προς ανάκτηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον χρέωση ή επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τοπικά backup των δεδομένων του προς κάλυψη οποιασδήποτε αστοχίας ή φυσικής καταστροφής των υποδομών της KAPPAGRAM.

Παράνομη Χρήση

Σε περίπτωση που ο χρήστης, με τη θέλησή του η μη, διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες μεθόδους εισβολής προς άλλες IP, η KAPPAGRAM έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να διαγράψει τον υπεύθυνο λογαριασμό. Ως spamming, θεωρούμε τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς άγνωστους και μη εγγεγραμμένους με την επιθυμία τους, διαδικτυακούς χρήστες, που διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, η KAPPAGRAM διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του χρήστη και γνωστοποίηση των ενεργειών παράνομης χρήσης, σε αρμόδιες αρχές.

Προστασία Δεδομένων

Η KAPPAGRAM παρέχει υπηρεσίες με χρήση hardware υψηλής ποιότητας και με δικλείδες ασφαλείας για την προστασία δεδομένων όπως το backup σε δευτερεύοντες διακομιστείς, αλλά και σε απομακρυσμένη τοποθεσία, η υψηλή ασφάλεια πρόσβασης στο κτίριο παροχής, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Η αντιγραφή με mirroring σε δεύτερο ή τρίτο δίσκο είναι ένας επίσης τρόπος εξασφάλισης των δεδομένων. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του data center ή ενός διακομιστή που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, για ανεξέλεγκτους λόγους ή φυσική καταστροφή, η KAPPAGRAM δε φέρει ευθύνη για την πιθανή καταστροφή δεδομένων ή για την πιθανή αργοπορία ανάκτησής τους από νέο hardware. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχουν βοηθήματα backup για τη δυνατότητα πρόσθετης εξασφάλισης των δεδομένων σας στο τοπικό σας δίκτυο.

Ανανεώσεις Υπηρεσιών

Για την ανανέωση υπηρεσιών δεν απαιτείται από το χρήστη πρόσθετο αίτημα. Για την ανανέωση κάθε υπηρεσίας εκδίδεται αυτόματα λογαριασμός – τιμολόγιο, ο οποίος σε περίπτωση μη εξόφλησης, μπορεί να θέσει αυτόματα μια υπηρεσία σε suspension (προσωρινή διακοπή), 1 ημέρα μετά από την ημερομηνία λήξης μια υπηρεσίας. Η KAPPAGRAM δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια domain name σε περίπτωση που για την ανανέωση του δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη ανανέωσης, πρίν την ημ/α λήξης του. Η KAPPAGRAM έχει το δικαίωμα διαγραφής μιας υπηρεσίας, χωρίς ευθύνη δυνατότητας ανάκτησης δεδομένων, 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μιας υπηρεσίας.

Υποχρεώσεις KAPPAGRAM

Η KAPPAGRAM, για ενεργές και εξοφλημένες υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένο να παρέχει διαδικτυακά πρόσβαση διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι υποχρεωμένο να παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής λήψης μηνυμάτων και αιτημάτων υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης των οποίων εξαρτάται από τον εκπρόσωπο υποστήριξης της εκάστοτε χώρας και στον αριθμό εκκρεμών αιτημάτων προς απάντηση. Η KAPPAGRAM δεν είναι υποχρεωμένη να επιλύει αιτήματα υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για λόγους ασφαλείας, ούτε να διατηρεί τηλεφωνική υποστήριξη 24/7. Το τεχνικό τμήμα διατηρεί σειρά προτεραιότητας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων. Η τηλεφωνική υποστήριξη προκαλεί προβλήματα στη σωστή διαχείριση της σειράς προτεραιότητας καθώς και στην αμφίδρομη παροχή εντολών – οδηγιών για ευνόητους λόγους ασφαλείας. Οι χρήστες καταχωρούν τα αιτήματα υποστήριξής τους αφού πρώτα συνδεθούν στον Πίνακα Διαχείρισης του Τμήματος πελατών.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδύκτιο (facebook, twitter, instagram, flickr, pinderest, google +, skype, linkedin, κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, vimeo, κλπ), υπηρεσία προσέγκησης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημερωση στοιχείων, εταιρεικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ),σύστημα κρατήσεων τρίτων με μορφή αναζήτησης, διαθεσιμότητας, κράτησης. Σχετική νομοθεσία: http://www.europarl.europa.eu/portal/el/cookie-policy

Απενεργοποίηση Cookies

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

Click Me